Vabaduseiha võib kammitseda, kammitsus tõukab vabaduseihale, maailma mõõde teeb isiklikuks, isiklikkus kisub lahustuma maailmas, naeru nägu võib kurvastada, kurvastus panna naeratama, abistades võid kukutada, tõugates pikali võid abistada, armastades võid lükata eemale ja tõugates eemale tõmmata ligi.