Tunded on tühjusest tekkinud algete ja nende taas tühjaks muutumise kajastused.