Lahingus ei ole võitjaid, kõik on kaotajad.

Käsitledes lahingut aga uuenemisena, saab sõna kaotus teise tähenduse.