avakõne
doominonuppudest
idee väljendustest materiaalsuses

et kas järjestikku
püsti asetsevad
doominonupud on
teineteisest teadlikud?