Max Ernst
ütles, et
kunstnik, kes
on leidnud
iseenda
ei saa enam
olla kunstnik!

seega
püüeldes
seesmise rahu
poole
kaob
kunstniku
vajadus
luua

maailma
vormistust
muuta

ohh häda… häda… häda…