Valgusfestival, Hirvepark, Tallinn, 2006
Installatsioon 


Tõlkides eestikeelse sõna "minevik" inglise keelde, saame sõna "past", mis hääldub meie jaoks sarnaselt hoopis teise tähendusega sõnale "paast". Kuid kas pole omapärane, et need kaks sõna võivad olla ka väga seotud semiootilises võtmes - paast on minevikuline, minevik on paastulik. Minevik kätkeb endas sarnaselt paastule konsetratsooni juba tarbitust ja kogetust, olukorda, kus toimub puhastusprotsess ning säilitatakse vaid oluline. Mineviku ruumilise lõplikkuse neelvad siiski ühel hetkel uute elude leegid.

 

  • paast1
  • paast2
  • paast3
  • paast4
  • paast5
  • paast6
  • paast7