Haapsalu Lennuväli, 1997
Installatsioon 


Nõukogude Liidu aegse lennuvälja betoonteedele ja stardiradadele oli rebane jätnud oma jäljed. Ühegi lennuki või sõduri jälgi ei olnud näha, ainult suured mahajäetud hooned ja lõputud rajad, mida loodus sentimeeter-sentimeetri järel tagasi vallutas. Liband.

  • 1997 liband
  • 1997 liband2