Rahvusvaheline skulptuuri sümpoosium, Salacgriva, Läti, 2005
Graniit, puit. 


Kõik on ühe ja sama maailma osa, kõik on seotud, ühendatud. See teos räägib armastusest, pühadusest. 

  • salacgriva
  • salacgriva2
  • salacgriva3
  • salacgriva4