Praktilised õpitoad on parim võimalus saada osa nii teooriast kui praktikast. Üks toetab teist - teooria kinnistub praktikas ja praktilised oskused annavad kinnitust või kummutavad teooria. Siin lehel on valdkonnad, mis mind on köitnud ja tiivustanud. Heal meelel jagan oma teadmisi ja oskusi teistelegi.