Pärimus, omakultuur, etnograafia, etnoloogia, antropoloogia, arheoloogia, pärimuskultuur, rahvakultuur, omausk, rahvausk, rahvakunst, rahvamuusika, rahvuslik käsitöö, rahvatants, pärimuslik muusika ja tants... palju sõnu erinevate rahvaste kultuuriilmingute uurijatele. Vahel tundub, et uurijaid ja nende termineid on rohkem, kui üks rahvas suudab kultuuri luua. Uurimine ja analüüs on osa kultuuriloomest, kui seda toetab ja sellele ühtlasi ka tugineb praktika ning eksperimentaalsus.